Kleinschalige praktijk (caseload verloskunde)

Per verloskundige begeleiden wij ongeveer 5 a 6 zwangeren per maand. Dit is ongeveer de helft van wat de norm is in Nederland. Wij besteden dus extra tijd en aandacht aan onze cliënten om jou en je partner beter te leren kennen en meer individueel gerichte zorg te kunnen geven. Je krijgt jouw eigen persoonlijke verloskundige die in een team samenwerkt met een tweede verloskundige. Jouw persoonlijke verloskundige zie je de meeste controles en met haar stem je de zorg af. Zij is de schakel tussen jou en (mogelijk) andere zorgverleners zoals een gynaecoloog, huisarts, lactatiekundige en consultatiebureau. De tweede verloskundige uit het team is haar achterwacht indien je eigen verloskundige vrij of niet beschikbaar is. Wij vinden het dan ook belangrijk dat je beide verloskundigen wel leert kennen, omdat een van de twee bij je bevalling is.
Door de kleinschaligheid en continuïteit van de zorg is de kans op complicaties lager, verwijzing naar het ziekenhuis kleiner en de kans op een spontane natuurlijke bevalling hoger.
De praktijk kent twee teams van verloskundigen: team Jade en team Lotus. Zo kunnen wij beter aan de toestroom van cliënten voldoen en hoeven wij minder vaak aanmeldingen van nieuwe zwangeren te weigeren. Het leuke aan met twee teams werken is, dat er tijd ontstaat voor andere leuke activiteiten in de praktijk zoals informatieavonden over bevallen en borstvoeding, maar ook bijvoorbeeld draagwandelingen. Wij hebben 1 verloskundige die al onze vakantiedagen en scholingsdagen opvangt. Dit maakt dat er altijd een vervanger is die dezelfde visie en werkwijze heeft.


Keuzevrijheid en individueel plan

Wij nodigen jou uit om je eigen regie te nemen waar je kan en te voelen wat nodig is in het proces van het verwachten van een kind. De behoefte kan en mag altijd tussentijds veranderen. Als zwangere word je over alle stappen van de zorg geïnformeerd en blijven alle keuzes bij jou en je partner. Deze keuzevrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij blijven jou begeleiden tot zover onze grenzen reiken als medisch professional. Deze grens is en blijft dynamisch.
Op het moment dat jij je bij ons aanmeldt, zullen wij een intakegesprek houden. Naast relevante medische gegevens komen de verwachtingen van jou en je partner over het zorgtraject in dit gesprek naar voren. Denk bijvoorbeeld aan: gewenste frequentie in controles; duur van de controles, welke onderzoeken wel of juist niet; wanneer wens je voorlichting; wil je misschien mee doen met een groepsvoorlichting etc.; Het kan zijn dat je hier nog niet helemaal een beeld bij hebt. Wij denken in dat geval graag met jou mee. Het kan ook zijn dat tussentijds blijkt dat je toch ergens anders behoefte aan hebt. Geef dit dan aan bij je verloskundige.


Altijd bereikbaar

Wij houden per team op verschillende momenten in de week spreekuur. Buiten deze werkdagen zijn wij altijd bereikbaar voor vragen, klachten of bezorgdheid. Voor minder dringende vragen doordeweeks tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Voor bevallingen, ongerustheid of klachten kan dit 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Je belt dan altijd met je eigen team, en krijgt 1 van de vaste verloskundigen aan de telefoon.
Rond de 33-35 weken vindt er een huisbezoek plaats om de bevalling door te spreken. Naast een reguliere controle wordt er besproken wanneer jullie moeten bellen, eventuele verwachtingen en wensen, geboorteplan, maar ook welke spulletjes handig zijn om in huis te halen.


Bevalling

Het is niet altijd gebruikelijk dat een verloskundige jou ondersteunt vanaf het moment dat de bevalling actief begonnen is. Soms gaat de verloskundige nog even weg en komt op een later moment terug. In onze praktijk gaan wij niet meer weg vanaf de actieve fase in de ontsluiting tenzij jij dit anders wenst. Jouw wensen en die van je partner zijn leidend in de begeleiding die wij geven. Wij besteden tijdens de zwangerschap ruime tijd aan de voorbereiding op de bevalling, waar onder andere de inhoud van onze begeleiding naar voren komt. Ook wanneer tijdens de bevalling een medische indicatie ontstaat en besloten wordt dat er een gynaecoloog nodig is voor de verdere begeleiding, zijn wij bereid om jullie te blijven ondersteunen.